dimarts, 29 de maig de 2018

Ajudes menjador 2018-19

  • Resolució del Conseller d'Educació i Universitat de 11 de maig de 2.018 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador (Boib n. 63  22-05-2018).