dimarts, 12 de juny de 2018

Formalització matrícula curs 2018-19
FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA
DOCUMENTACIÓ
  • Foto de carnet de l’alumne/a (o la seva presència el dia de la matrícula per fer-li fotografia digital).
  • Fotocòpia de la targeta sanitària.
  • Fotocòpia del llibre de vacunes (full de vacunes).
  • Fotocòpia del llibre de família complet (si no s'ha presentat abans).
  • Fotocòpia del DNI del pare, mare i alumne/a (si no s'han presentat abans).
  • En el cas de custòdia No compartida: documentació que justifiqui la situació (si no s’ha presentat abans).
  • E.Infantil: resguard de l’abonament al compte ES03 2056 0012 2810 0147 3220 de Caixa Colonya de 75€ corresponents al material d’aula anual.
  • E. Primària: resguard de l’abonament al compte ES03 2056 0012 2810 0147 3220 de Caixa Colonya de 120€ corresponents al material d’aula anual i el programa de Reutilització de llibres.

IMPRESOS (per baixar els documents clicau damunt l'impres)

SERVEIS COMPLEMENTARIS (per baixar els documents clicau damunt l'impres)