dimarts, 16 d’octubre de 2018

Eleccions al Consell Escolar

Benvolgudes famílies, 
Com sabeu, el Consell Escolar és l'òrgan col·legiat de participació de la Comunitat Educativa on hi ha representants de tots els seus col·lectius: famílies, mestres, personal d'administració i serveis, Ajuntament i AMPA. 
La seva funció és debatre i avaluar temes relacionats amb el funcionament i l'organització del centre. Els seus membres són elegits per un període de quatre anys i cada dos es renova la meitat dels seus components. Enguany, el nostre Centre ha de renovar un pare/mare i tres mestres. 
Dia 5 d'octubre a les 13:45h es farà un sorteig públic davant la porta principal per elegir els membres titulars i suplents que formaran part de la Junta Electoral encarregada d’organitzar el procés de les eleccions. El resultat es penjarà al mateix plafó. 
Més endavant rebreu informació de com participar presentant les vostres candidatures i/o votant els candidats que s'hagin presentat. 

Atentament 
Ricard Pons

Per descarregar tots els documents podeu clicar damunta les imatges.

Circular informativa i butlleta per a poder participar.

 Introducció
El calendari del procés.
El Cens de pares i mares