dilluns, 7 d’octubre de 2019

Activitats extraescolars
QUOTA PER ACTIVITAT:

Socis de l’AMPA:
- 10 euros al mes( 1 hora setmanal)
- 20 ( 2 hores setmanals)
*Totes les activitats es poden realitzar una hora setmanal.

No Socis de l’AMPA:
- 13 euros(1 hora)
- 26 euros( 2hores )

CALENDARI:

Les activitats començaran el dilluns dia 1,  d’octubre, dimarts i finalitzaran el dia 28 de maig, dimarts.
   
El calendari de les activitats s’ajustarà al calendari escolar, per tant, en període de vacances escolars no hi haurà classe.


INSCRIPCIONS:    A secretaria o directament amb els monitors.