Calendari i horari
L'horari dels alumnes és de les 08:45 a les 13:45 hores. 

L'horari d'atenció a les famílies és el dijous de 13:45 a 15:00 hores.