Consell Escolar
President
 • Míriam Peral
Cap d'estudis
 • Cristina Navarro
Secretària
 • Núria Triay
Representants Claustre:
 • Sonia Triay
 • Ana Periano 
 • Gabriel Seguí 
 • Àngela Moya 
 • Maria Florit

Representants pares i mares:
 • Eva Andrés
 • Ignacio de Juan
 • Mª Ángeles Vidal
Representant AMPA
 • Raquel Martín
Representant Ajuntament
 • Manuel Lora
Representant no docent
 • Mª José Servera