Menjador

El servei del Menjador escolar està gestionat per l’empresa Barber i Sintes Menjadors Escolars S.L. des de l’any 1993, atorgat per una resolució de la Conselleria i posteriorment per concurs públic.

L'horari del menjador és de les 13:45h fins a les 15:15h (prèvia autorització dels pares) o a les 15:30 hores. Actualment hi ha uns 60 alumnes d’Infantil fins a Primària, repartits dins del menjador en un sol torn.

Dins del menjador hi ha una organització en què els fillets/es participen activament, aprenent unes normes i responsabilitats dins l’àmbit de l’activitat del menjador, així com l’aprenentatge dels hàbits alimentaris.

A més a més dels monitors de l'empresa, també hi ha les Auxiliars tècniques educatives, encarregades d’ajudar aquells fillets/es amb necessitats educatives especials.

Hi ha una roda de menús mensuals,  els quals són revisats per un metge nutricionista i pel Consell Escolar de l’escola, sempre intentant aconseguir una dieta equilibrada.