Personal no docent
Auxiliars tècnics educatius:
Luci Fiol, Fina Pons, M. José Servera, Sara Rueda i Mercedes Martínez  

Fisioterapeuta:
Àngels Mercadal

Conserge: 
Niovis Terry