consell escolar


El consell escolar del centre és l'organ màxim de decisió i participació del centre, on estan representats els diferents sectors de la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, personal d'administració i serveis i persona regidora de l'Ajuntament.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Actualment, a la nostra escola, està format pels següents membres:

Presidenta: Míriam Peral San Anastasio

Cap d’Estudis: Cristina Navarro Francesca

Secretària: Núria Triay Pérez

Representants Claustre: Ana Periano, Biel Seguí, Àngela Moya, Teresa Pons i María Morillas

Representants famílies: Maria José Abril Hervás, Gràcia Pons Catchot, Biel Pons Pons i Judith Villeyra

Representant AFA: Raquel Martín

Representant Ajuntament: Manuel Lora Buzón

Representant Personal no docent: Mª José Servera