menjador escolar

El servei de menjador escolar està gestionat per "Barber i Sintes, Menjadors Escolars SL" des de l'any 1993, atorgat per una resolució de la Conselleria i posteriorment per concurs públic. És una empresa adherida al projecte “Menorca al plat”. Mensualment na Noemí García, una nutricionista, elabora un menú variat i equilibrat.

S’ha de contactar amb l’empresa, si l’alumnat pateix qualque al.lèrgia o intolerància alimentària o per qualsevol altre assumpte.

Les dades de contacte són:

Mòbil: 650721315

Correu electrònic: barberisintes@gmail.com


L'horari del servei està disponible de les 14'45h fins a les 15:15h/15:30 hores. Actualment hi ha més de 60 alumnes d’Infantil i Primària, repartits dins del menjador en un sol torn, respectant les mesures de seguretat degut a la covid19, amb la possibilitat, degut a l'increment, d'obrir una aula annex.


Els preus són els següents:

1) Preu total diari per alumne/a fixe (tres o més dies setmanals): 6,68€

2) Preu diari alumne eventual (dos dies setmanals): 7,35€ (6,68 + 10%)

En aquest preu està inclòs el cost del menú i el de les monitores.


IMPORTANT: Aquest curs 2021/22, es començarà divendres 10 de setembre.


Dins del menjador hi ha una organització en què els fillets/es participen activament, aprenent unes normes i responsabilitats dins l’àmbit de l’activitat del menjador, així com l’aprenentatge dels hàbits alimentaris.

A més a més de les tres monitores de l'empresa, també hi ha les Auxiliars tècniques educatives de l'escola, encarregades d’ajudar als infants amb necessitats educatives especials.