inscripció i preus

QUOTA PER ACTIVITAT:


Socis de l’AFA:

- 10 € al mes (1 hora setmanal)

- 20 € al mes (2 hores setmanals)

*Totes les activitats es poden realitzar, una hora setmanal.


No Socis de l’AFA:

- 13 € (1 hora)

- 26 € (2 hores )


CALENDARI:


Les activitats començaran el dilluns 4 d'octubre i finalitzaran el dilluns 31 de maig.


El calendari de les activitats s’ajustarà al calendari escolar, per tant, en període de vacances escolars no hi haurà classe.INSCRIPCIONS: Omplint el formulari que també hem enviat per Gestib o directament amb les persones monitores.