inscripció i preus

En cas d'estar interessades, s'haurà d'emplenar la següent sol.licitud i entregar-la a la secretaria del centre o a les mateixes monitores, al deixar els infants.

FULL INSCRIPCIÓ ESCOLA MATINERA.docx.pdf